Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Miejsca pamięci

Miejsca pamięci

Pomnik Wdzięczności

„Pomnik Wdzięczności” poległym i pomordowanym w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, usytuowany na placu przykościelnym w Lisiej Górze obok kaplicy cmentarnej, zawiera 34 nazwiska osób nieżyjących, które złożyły ofiarę życia na Ołtarzu Ojczyzny. Pomnik zdobią symbole:

  • orzeł w koronie,
  • Polska walcząca,
  • oświęcimskie pasiaki,
  • emblemat więĄniów politycznych okresu stalinowskiego / 1939-1956/.

Na pomniku widnieje tablica z napisem „Cześć i Chwała Poległym za Ojczyznę”. Pomnik odsłonięto 9 paĄdziernika 1994 roku. W kwietniu 1998 roku w Pawęzowie odsłonięto i poświęcono obelisk będący wyrazem hołdu dla mieszkańców Pawęzowa, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Treść tablicy na obelisku w Pawęzowie: „Poległym za Ojczyznę:

Józef Bogacz – zasłużony działacz Wiciowy, ludowy, przywódca trójki powiatowej „R.O.CH.” – więzień Oświęcimia zamordowany w 1944 roku.
Mieczysław Kiełbasa – żołnierz AK zginął w bitwie pod Jamną w 1944 roku. Jan Moskal – działacz konspiracyjny zamordowany przez Gestapo w Tarnowie 1944 r.
Wojciech Wałaszek – funkcjonariusz Policji Państwowej, zamordowany w Katyniu.

Żołnierze AK NSZ organizacja „Wolność i Niezawisłość”, „Służba Wolnej Polsce”, „Polska Straż Przedwojenna”, „Międzymorze” województwa tarnowskiego. W dowód pamięci i hołdu – koledzy i społeczeństwo Pawęzowa.
Pawęzów, IV 1988 roku.


12 paĄdziernika 1997 w kaplicy w Śmignie odsłonięto tablicę pamiątkową. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej było symbolicznym podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za niepodległość i ocalenie od tragicznych następstw wojny i komunistycznego terroru. Treść zawarta na tablicy poza charakterem dziękczynnym jest przestrogą przed partykularyzmem politycznym, a także każdą formą zniewalania społeczeństwa. Odsłonięcie tablicy jest również hołdem dla tych którzy ten tragiczny okres przeżyli. Treść tablicy jest następująca: „Matko Boża – zwycięska! Dziękujemy Ci za opiekę w latach II wojny światowej w okresie zniewolenia narodowego, za otuchę dla walczących o wolność i więzionych po 1945 roku w więzieniach Tarnowa, Montelupich, Wronek, Rawicza i Fordonu, za to, że chroniłaś w tym czasie nasze rodziny. Zanieś przed tron Boży ofiarę życia i cierpienia poległychi pomordowanych za wolność Ojczyzny i Kościoła.”
28 maja 2000 roku w kaplicy cmentarnej w Nowej Jastrząbce odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową będącą wyrazem hołdu dla śp. Michała Śliwy zamordowanego 4 stycznia 1949 roku przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowie za przynależność do WIN. Na tablicy widnieje napis następującej treści:
„Poległ za Ojczyznę Michał Śliwa s. Wojciecha i Zofii Kozioł, ur. 01.08. 1912 roku w Nowej Jastrząbce, członek organizacji „Wolność i Niezawisłość”/WIN/ aresztowany w grudniu 1948 roku zamordowany przez funkcjonariusza UB w dniu 04.01.1949. Boże zbaw Jego duszę.
Koło WIN w Tarnowie, ZWPOS Oddział Tarnów
Tarnów, Anno Domini 2000.”

Znani z Lisiej Góry:
Stefan Jaracz – /1883-1945/, wybitny aktor sceny polskiej, występował również w Poznaniu i w Łodzi, oraz na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, „Ateneum”, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Występował gościnnie w całej Polsce, a w czasie II wojny światowej więziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu /1941/. Jeden z największych aktorów polskich, współtwórca nowoczesnej sztuki aktorskiej, nadawał swoim kreacjom akcenty tragicznej melancholii wyposażając ją w ogromną siłę wyrazu scenicznego. Teatrowi „Ateneum” nadał charakter sceny niezależnej o wysokim poziomie artystycznym i radykalnym od strony społecznej, starając się przyciągnąć do niego publiczność robotniczą. Upamiętniając jego związek z Żukowicami imieniem Stefana Jaracza nazwano ulicę w Lisiej Górze prowadzącą do Starych Żukowic – miejsca narodzin artysty.
Jan Rybowicz – urodzony w 1949 roku w Kożlu na OpolszczyĄnie, mieszkaniec Lisiej Góry. Debiutował jako poeta i prozaik w 1976 r. Autor tomów opowiadań: „Samokontrola” /Warszawa 1980/ „Inne opowiadania” / Kraków 1985/ „Wiocha Chodaków” /Warszawa 1986/, ” Czekając na Becketta” / ŁódĄ 1991/, oraz trzech tomów wierszy. Był pisarzem niepokornym, poza wszelkimi układami, jego poezja to krzyk samotności, a jednocześnie świadectwo hardej woli życia wbrew wszystkim i wszystkiemu. Zmarł w Lisiej Górze. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
Twórcy nieprofesjonalni:

  • Zofia Nędza: / Kobierzyn/ – publikowała swoje wiersze w „Głosie Lisiej Góry”
  • Maria Breńska: /Breń/ – publikowała swoje wiersze w „Głosie Lisiej Góry”
  • Krystyna Milas – Ostręga: / Nowa Jastrząbka/
  • Wanda Schab: / Lisia Góra / – wydała tomik wierszy pt.: „W moim sercu jest zakątek” / Lisia Góra 1997/
  • Stanisław Latocha – urodzony 29 maja 1948r. w m. Łęki w powiecie brzeskim, zamieszkały we wsi Breń. Pracuje w przedsiębiorstwie budowlanym ” Chemobudowa” w Tarnowie. Pisanie traktuje jako reakcję na stresy, które niesie życie. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie. W Brniu postrzegany jest jako zasłużony działacz społeczny z pokaĄnym dorobkiem. W uznaniu zasług był wielokrotnie odznaczany. Jego utwory były wyróżniane w wielu konkursach krajowych i publikowane w prasie.
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top